PAGAMENTOS QUE CÓMPRE REALIZAR

Segundo orzamento.

FORMAS DE PAGAMENTO DO ORZAMENTO

  • EN EFECTIVO/CHEQUE: Pagamento realizado na oficina.
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

PRAZOS

De execución da acometida

  • Desde a SOLICITUDE até o ORZAMENTO : 30 días.
  • Desde o PAGAMENTO DO ORZAMENTO e realización por parte do cliente das actuacións requiridas na súa instalación interior até o FIN DAS OBRAS 60 días.
  • Validez do orzamento
    • 90 días. Unha vez finalizado este período realizarase un orzamento novo.