Alta contratos individuais de viviendas

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • DNI o CIF do titular.
 • Certificado da instalación de fontanería ( altas iniciais) ** 
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador: 19,02 € + Fianza: 34,71 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

** Poderá   presentarse posteriormente ao   alta

Alta de comunidade, servicios comuns

Expandir

Documentación que debe achegar o presidente da comunidade

 • Fotocopia do libro de actas da comunidade onde aparece o nomeamento do presidente.
 • Fotocopia do CIF da comunidade.
 • Fotocopia do NIF do presidente.
 • Certificado da Instalación de Fontanería.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 19,02 € + Fianza: 34,71 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Alta de contratos locales, naves, oficinas...

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Certificado da Instalación de Fontanería (altas iniciais).
 • Licencia de apertura ou Declaración censal. (O inquilino si é o caso)
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza:
 • Industrial tipo I: Comercios en xeral, oficinas, pequenas clínicas, bancos, perruquerías e negocios non incluídos nas categorías II e III: 19,02 € + Fianza 110,87 €
 • Industrial tipo II: Negocios relacionados coa hostalería coma bares, restaurantes, establecementos hoteleiros, cines, residencias ou similares: 19,02 € + Fianza: 83,87 €
 • Industrial tipo III: Talleres, concesionarios, gasolineiras, industrias, naves industriais ou similares: 19,02 € + Fianza: 87,27 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes   ( Para contadores 13" y 15"; En caso de contadores de maior diámetro, consultar importes en oficina).
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Auga de obra menor

Expandir

Documentación que debe achegar ol cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia da licencia de obras.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 192,13 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45€
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Auga de obra maior

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia da licencia de obras.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 437,75 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.