Periodo voluntario de pagamento

 • 45 días dende a data de facturación.

Medios de pagamento habilitados

 • Para todo tipo de clientes:
  • Domiciliado
  • En efectivo
   • Oficina de COSMA: Luns a venres de 9:00 a 13:00 h
   • Abanca: En calquera momento mediante caixeiro electrónico.
   • Banco Popular Pastor: Luns a venres de 8:30 a 10:00 (Acompañando factura orixinal).