A/ INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE INSTALACIÓNS

MONTAXE CONTADOR DN >= Calibre 40 MM

contador_01

MONTAXE CONTADOR DN Calibre 13- 32 MM

contador_02

CONTADORES DE CALIBRE 15 A 30 mm (Inclusive)

Para contadores interiores (de 15 mm , que é o contador que habitualmente se instala) pídense:

- 2 chaves de paso e válvula de retención

Para contadores exteriores se pídense:

- 2 chaves de paso, válvula de retención e billa de comprobación

CONTADORES A PARTIR DE CALIBRE 40 MM (Inclusive)

Coas pezas indicadas no esquema

B/ MEDIDAS DOS CONTADORES

Contador según calibre Sen racores Con racores
Contador de 15 mm (½ polgadas) 11.5 cm 19 cm
Contador de 20 mm (¾ polgadas) 19 cm 24 cm
Contador de 25 mm (1 polgadas) 26 cm 34 cm
Contador de 30 mm (1 ¼ polgadas) 26 cm 34 cm
Contador de 40 mm (1 ½ polgadas) 30 cm 42 cm
Contador de 50 mm (2 polgadas) 300 mm. (Sen bridas)  

 

Nota:

  • Os contadores ata 40 mm levan racores
  • Os contadores a partir de 50 mm levan bridas

C/ RÉXIME ECONÓMICO

O contador adquírese en réxime de propiedade.

  • Pode compralo en COSMA ou en calquera outro establecemento, sempre que o contador sexa homologado e verificado segundo normativa.
  • A instalación do contador debe ser revisada por COSMA.
  • En caso de aluguer o contador será mantido e substituído se fose preciso por COSMA sen cargo adicional para o usuario.
  • En caso de compra a substitución do contador efectuarase con cargo ao usuario.
  • Consulte as tarifas de compra ou aluguer no apartado correspondente.