O sistema actual de rede de sumidoiros no municipio de Narón abarca un total de 209 Km de colectores xerais, dando servizo a 18.292 usuarios.

Dende o ano 2003 COSMA executa un importante plan de inversión, que permitiu ao longo destes anos a renovación de redes na zona urba e a extensión da rede de saneamento e abastecemento á zona rural.

naron-saneam

As obras executadas na zona urbana permitiron a renovación de mais de 20 km de redes de saneamento y a instalación de mais de 20 km de novos colectores de rede de pluviais.

Na a zona rural, dende o inicio das obras de saneamento no ano 2006, instaláronse mais de 50 km de novos colectores de saneamento. O que permitiu dotar de saneamento a preto de 1.500 vivendas da zona rural.

Rede de Saneamento existente