Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual de COSMA, ponse ao disposición de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante.

LICITACIÓNS POSTERIORES AO 9 DE MARZO DE 2018.

CONTRATOS MENORES

Información adicional:

Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico.
C/ Rosal, 33 – 35 Bj.
15570 Narón (A Coruña)
Teléfono 981 813 930
Fax 981 389 110