Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual de COSMA, ponse ao disposición de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante.

LICITACIÓNS POSTERIORES AO 9 DE MARZO DE 2018.

CONTRATOS MENORES