COSMA, S.A. (Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, Sociedad Anónima), é unha empresa mixta municipal integrada polo Concello de Narón e a sociedade mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., constituída en data 12 de xuño de 2002, cun capital maioritario público (51%). Empresa que xestiona os Servicios Públicos Municipais de Subministración de Auga Potable e mantemento da rede de sumidoiros.

É obxectivo fundamental de COSMA é a mellora continua na xestión integral da auga, establecendo rigorosos controis de calidade tanto para acadar a máxima calidade da auga, coma para lograr manter e mellorar o medioambiente.

Estructura Organizativa

Nas organizacións, o equipo desenvolve un papel fundamental para alcanzar o éxito e satisfacción do cliente.

Polo tanto, Cosma ten actualmente un equipo de 14 traballadores para prestar servizos de Narón. Noso equipo profesional realiza as seguintes actividades para os seus clientes reciban un servizo de calidade:

  • Atención persoal ao cliente de realizar calquera procedemento en contratos, altos e baixos, incidentes e inspeccións, recibir suxestións e reclamacións, facturación e moito máis.
  • Operación continua as 24 horas, típico de reparación de distribución pública e saneamento básico.
  • Traballo de especialista nunha carreira e outras instalacións de rede.

Todos os traballadores Cosma, queremos mellorar a cada día e temos como obxectivo tratar de obter o mellor servizo para os nosos clientes.