Débeda de acordo coas contas anuáis correspondentes ao exercicio 2016