aqGlobal-banner-informe-ciclo-integral

Calidade da auga

 

Auga da billa APTA para consumo

Aqualia, responsable da xestión da auga de Narón, realiza as análises esixidas (de control, completas e outras) segundo o Real Decreto 3/2023 do 10 de xaneiro, polo que se establecen os criterios técnicos-sanitarios da calidade da auga de consumo, o seu control e subministración. Boletín Oficial do Estado, núm. 9 do 11 de xaneiro de 2023 (PDF, 857 KB)

Para calquera deles constatouse que en ningún caso se superan os valores paramétricos, polo que podemos asegurar que as augas de consumo xestionadas por Aqualia son cualificadas como APTAS PARA CONSUMO (tanto nos seus parámetros fisicoquímicos coma nos microbiolóxicos).

Acceso a SINAC

O Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo ou SINAC é un sistema de información sanitario que recolle datos sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano que se lle subministra á poboación española. Preme aquí para coñecer o resultado das analíticas realizadas e publicadas.