aqGlobal-banner-informe-Excelencia-en-el-servicio

Excelencia no servizo

 

Índice de reclamacións

A excelencia no servizo ao cliente é un compromiso de Cosma, S.A. (Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, Sociedad Anónima) coa sociedade. Para acadalo, a compañía ofrece un servizo cun alto grao de personalización, en consonancia coas necesidades dos usuarios. Proba diso é a porcentaxe de reclamacións do ano 2021 dos contratos en vigor de Narón, que se sitúa no 0,22 %, é dicir, só 2,2 de cada 1.000 clientes interpuxeron unha reclamación.