aqGlobal-banner-informe-Excelencia-en-el-servicio

Excelencia no servizo

 

Índice de reclamacións

A excelencia no servizo ao cliente é un compromiso de Cosma Narón coa sociedade. Para logralo, a compañía ofrece un servizo cun alto grao de personalización, en consonancia coas necesidades dos usuarios. Proba diso, a porcentaxe de reclamacións do ano 2023 dos contratos en vigor de Narón, que se sitúa en 0,23%, é dicir, só 2,3 de cada 1.000 clientes interpuxeron unha reclamación.