aqGlobal-banner-informe-Que-pago-en-mi-factura

Que pago na miña factura?

 

Tarifas e regulamentos

 

Prezo medio da auga potable para cliente doméstico

O prezo medio da auga en Narón para cliente doméstico atópase distribuído nos seguintes conceptos:

Emisor Servizo Prezo en € por 1.000 litros de auga
Cía. de servicios medioambientales do Atlántico Abastecemento - Saneamento - Depuración 2,11 €
Augas de Galicia Canon autonómico - Abastecemento 0,26 €

 

Consumo medio doméstico por habitante

O consumo doméstico medio por habitante na cidade de Narón sitúase en 101 litros ao día.