Institución

Postos de traballo

Expandir
  Nº TRABALLADORES
  Homes Mulleres
DIRECCIÓN    
Xerente 1 -
DISTRIBUCIÓN    
Capataz 1 -
Oficial 2ª 1 -
Peóns 4 -
XESTIÓN    
Xefa Administración - 1
Auxiliares Administrativos 1 2
Lectores   2

Ofertas de emprego público

Expandir

BOLSA DE EMPREGO 2022 - CONVOCATORIA DE PRAZAS

Convócase praza para cubrir o posto de lector de acordo ao regulamento e convocatoria que se adxunta:

- Regulamento da selección de persoal de persoal de carácter indefinido e temporal de Compañía de Servicios Medioambientales de Atlántico SA.

- Convocatoria prazas bolsa de emprego 2022.

- Impreso de solicitude.

- Temario xenérico.

- Temario específico.

- Listado provisional aspirantes.

- Lista definitiva: Pendente

- Data de convocatoria: 20/01/22.

- Data límite presentación solicitudes: 09/02/2022.

- Data probas selectivas: 03/03/2022 as 16:00 horas.

 

BOLSA DE EMPREGO 2023 - CONVOCATORIA DE PRAZAS

Convócase praza para cubrir o posto de lector de oficial 2º (contrato de substitución) ao regulamento e convocatoria que se adxunta:

- Regulamento da selección de persoal de persoal de carácter indefinido e temporal de Compañía de Servicios Medioambientales de Atlántico SA.

- Convocatoria prazas bolsa de emprego 2023.

- Impreso de solicitude.

- Temario xenérico.

- Temario específico.

- Listado provisional de aspirantes.

- Anuncio resultado probas de selección.

- Data de convocatoria: 01/12/22.

- Data límite presentación solicitudes: 21/12/2022.

- Data probas selecticas: 06/03/2023 as 09:00 horas proba teórica e   as 14:00 horas a entrevista persoal.

 

 

 

Masa salarial

Expandir

MASA SALARIAL EXERCICIO 2021 500.891,65
SOLDOS Y SALARIOS 373.556,46
CARGAS SOCIAIS 127.335,19

Representante dos traballadores

Expandir
  • Representante dos traballadores de COSMA: Jose Luis García Hermida
  • Data da última elección: 17 de decembro do ano 2019.
  • Sindicato polo que concurriu ás eleccións sindicais: CIGA.

Altos cargos e persoal directivo

Expandir

A dirección e administración da Sociedade estará a cargo dos seguintes órganos:

XUNTA XERAL

Presidente

Excmo. Concello de Narón

(Representado polo seu alcalde presidente Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz)

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

VOGAL

FCC aqualia, s.a.

(Representada por D. Juan Carlos Rey Fraile)

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz

Vicepresidente

Conservación y Sistemas , s.a.

(Representada por D. Francisco Javier García Linares)

Conselleiros

D. Ibán Santalla Borreiros

D. Pablo Mauriz Romero 

D. Pablo Villamar Díaz

Dna. Catalina M. García Blanco

D. Marcos López Balado

Conservación y Sistemas , s.a.(Representada por D. Francisco Javier García Linares)
Aguas de Las Galeras, s.l. (representada por D. Fernando Cerezo Rodero)
Servicios Hídricos Agricultura y Ciudad, s.l. (representada por D. Darío Arias Núñez)
Aqualia Intech, s.a. (representada por D. David Cayetano Soneira Fernández)
Empresa Gestora de Aguas Linenses s.l. (representada por D. Juan Carlos Rey Fraile)
 

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

XERENCIA

D. José Manuel Marcote Lago

As atribucións de cada un destes órganos atopanse detaidas nos estatutos da empresa mixta, os cales figuran no apartado A2.