A dirección e administración da Sociedade estará a cargo dos seguintes órganos:

XUNTA XERAL

Presidente

Excmo. Concello de Narón

(Representado polo seu alcalde presidente Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz)

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

VOGAL

FCC aqualia, s.a.

(Representada por D. José Luis García Ibáñez)

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz

Vicepresidente

Conservación y Sistemas , s.a.

(Representada por D. José Luis García Ibáñez)

Conselleiros

D. Ibán Santalla Borreiros

D. Pablo Villamar Díaz

Dna. Catalina M. García Blanco

D. Marcos López Balado

Compañía Catalana de Servicios, s.a. (representada por D. Darío Arias Núñez)

Servicios de Levante, s.a. (representada por D. David Cayetano Soneira Fernández)

Sociedad Ibérica del Agua, s.a. (representada por D. José Luis Cividanes Matos)

Servicios Especiales de Limpieza, s.a. (representada por D. Juan Carlos Rey Fraile)

Castellana de Servicios, s.a. (representada por D. Fernando Cerezo Rodero)

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

XERENCIA

D. José Manuel Marcote Lago

As atribucións de cada un destes órganos atopanse detaidas nos estatutos da empresa mixta, os cales figuran no apartado A2.