A dirección e administración da Sociedade estará a cargo dos seguintes órganos:

XUNTA XERAL

Presidente

Excmo. Concello de Narón

(Representado polo seu alcalde presidente Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz)

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

VOGAL

FCC aqualia, s.a.

(Representada por D. Juan Carlos Rey Fraile)

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Excma. Sra. Dna. Marián Ferreiro Díaz

Vicepresidente

Conservación y Sistemas , s.a.

(Representada por D. Francisco Javier García Linares)

Conselleiros

D. Ibán Santalla Borreiros

D. Pablo Mauriz Romero 

D. Pablo Villamar Díaz

Dna. Catalina M. García Blanco

D. Marcos López Balado

Conservación y Sistemas , s.a.(Representada por D. Francisco Javier García Linares)
Aguas de Las Galeras, s.l. (representada por D. Fernando Cerezo Rodero)
Servicios Hídricos Agricultura y Ciudad, s.l. (representada por D. Darío Arias Núñez)
Aqualia Intech, s.a. (representada por D. David Cayetano Soneira Fernández)
Empresa Gestora de Aguas Linenses s.l. (representada por D. Juan Carlos Rey Fraile)
 

Secretario

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

XERENCIA

D. José Manuel Marcote Lago

As atribucións de cada un destes órganos atopanse detaidas nos estatutos da empresa mixta, os cales figuran no apartado A2.