A e-factura. Máis comodidade.

A factura electrónica de COSMA recolle os mesmos datos que a factura que recibes en papel, pero nun formato digital.

Máis cómoda
Deixarás de acumular papel, poderás acceder ás túas facturas cando e onde queiras, e almacenalas no teu ordenador.

Máis rápida
Recibirás a túa factura o mesmo día que se emite. E, si deséxalo, avisámosche cun correo electrónico.

Máis segura
Só ti recibirás as túas facturas e poderás acceder coas túas claves á túa área de cliente.

Total validez legal
A e-factura ten a mesma validez legal e fiscal que a factura en papel.

Gratuita
A e-factura non ten custo para ti. E en calquera momento podes solicitar de novo recibir as túas facturas en papel.