Periodo voluntario de pagamento

 • 60 días segundo   publicación no   B.O.P.

Medios de pagamento habilitados

 • Para todo tipo de clientes:
  • Domiciliado
  • En efectivo ou tarxeta
   • Oficina de COSMA: Luns a venres de 8:00 a 13:00 h
   • Abanca: En calquera momento mediante caixeiro electrónico.
   • Sabadell.