BOLSA DE EMPREGO 2018 - CONVOCATORIA DE PRAZAS

Convócase praza para cubrir o posto de lector de acordo ao regulamento e convocatoria que se adxunta:

- Regulamento da selección de persoal de persoal de carácter indefinido e temporal de Compañía de Servicios Medioambientales de Atlántico SA.

- Convocatoria prazas bolsa de emprego 2018.

- Impreso de solicitude.

- Temario xenérico.

- Temario específico.

- Lista provisional aspirantes lector.

- Lista definitiva.

Data de convocatoria: 13/06/18.

Data límite presentación solicitudes: 03/07/18.

Data probas selectivas: 23/08/18 (16:00 / 17:00)