BOLSA DE EMPREGO 2022 - CONVOCATORIA DE PRAZAS

Convócase praza para cubrir o posto de lector de acordo ao regulamento e convocatoria que se adxunta:

- Regulamento da selección de persoal de persoal de carácter indefinido e temporal de Compañía de Servicios Medioambientales de Atlántico SA.

- Convocatoria prazas bolsa de emprego 2022.

- Impreso de solicitude.

- Temario xenérico.

- Temario específico.

- Listado provisional aspirantes.

- Lista definitiva: Pendente

- Data de convocatoria: 20/01/22.

- Data límite presentación solicitudes: 09/02/2022.

- Data probas selectivas: 03/03/2022 as 16:00 horas.

 

BOLSA DE EMPREGO 2023 - CONVOCATORIA DE PRAZAS

Convócase praza para cubrir o posto de lector de oficial 2º (contrato de substitución) ao regulamento e convocatoria que se adxunta:

- Regulamento da selección de persoal de persoal de carácter indefinido e temporal de Compañía de Servicios Medioambientales de Atlántico SA.

- Convocatoria prazas bolsa de emprego 2023.

- Impreso de solicitude.

- Temario xenérico.

- Temario específico.

- Listado provisional de aspirantes.

- Anuncio resultado probas de selección.

- Data de convocatoria: 01/12/22.

- Data límite presentación solicitudes: 21/12/2022.

- Data probas selecticas: 06/03/2023 as 09:00 horas proba teórica e   as 14:00 horas a entrevista persoal.