• INVERSIÓNS

"EDAR DE BIODISCOS E COLECTOR DE CONEXIÓN PARA O SANEAMENTO DAS VIVENDAS DO ENTORNO DA CP-5404 NA PARROQUIA DE SEDES"

Obxeto da obra: construción dunha EDAR compacta modular de Biodiscos, cun Contactor Biológico Rotativo (CBR, rotor) para a etapa biolóxica. Así coma a instalación dun colector de saneamento para a conexión desta obra, coa obra de saneamento promovida pola Deputación Provincial na estrada CP-5404.

Anualidades: 2016.

Importe obra: 278.162,00 + ive.

Prazo execución: 4 meses.

Estado: Pendiente de firma de acta de repranteo.

Grado cumplimento: Pendente de acometida eléctrica.

  • OUTRAS ACTUACIÓNS

"ANALISIS DE CONSUMOS E ESTUDO DE SISTEMA DE TELELECTURA DE CONTADORES NO POLÍGONO DO RÍO DO POZO "

Obxeto: reducir o tempo de lectura dos contadores de clientes do Polígono Industrial do Río do Pozo, adecuando calibres dos contadores existentes, renovando os contadores máis antigos e inventariando os contadores contra incendios nos rexistrados. Simultaneamente este sistema permitirá cruzar os datos cos equipos instalados para a sectorización e búsqueda de avarías, o que permitirá optimiza los recursos e mellorar tanto o rendimento coma a detección de consumos non rexistrados.

Anualidades: 2015, 2016 y 2017.

Prazo execución: Finalización estimada en Decembro do ano 2016.

Estado: Estudo preliminar realizado, instalando contadores e sistema de lectura remota.

Grado cumplimento:

Estudo preliminar: finalizado.

Configuración de terminal de lectura: finalizado.

Probas de funcionamento: finalizado.

Instalación de contadores e equipos de lectura remota: <50%

"INSTALACIÓN DE VENTOSAS NA REDE XERAL DE ABASTECEMENTO"

Obxeto: instalación de ventosas na arteria principal da rede abastecemento. O cal permitirá a evacuación do aire e un baleirado da rede máis seguro en caso de corte, o que derivará nunha redución das avarías.

Anualidades: 2015 -2019

Prazo execución: Finalización estimada en Decembro do ano 2019.

Estado: Estudo preliminar realizado, instalando as ventosas.

Grado cumplimento:

Estudo preliminar: finalizado no ano 2015, o estudo indica a necesidade de instalar 29 ventosas.

Instalación de ventosas: 14 %.

"INSTALACIÓN DE CONTADORES NAS PURGAS DA REDE XERAL DE ABASTECEMENTO"

 

Obxeto: rexistrar o volume de auga perdida no momento de realizar purgas na rede xeral de abastecemento. O que permitirá obter datos mais reais do rendemento xeral da rede de abastecemento. Instalaranse contadores nas 8 purgas existentes na rede xeral.

Anualidades: 2016.

Prazo execución: Finalización estimada en Decembro do ano 2016.

Estado: Instalando contadores.

Grado cumplimento: 100%.