Nº TRABALLADORES
  Homes Mulleres
DIRECCIÓN    
Xerente 1 -
DISTRIBUCIÓN    
Capataz 1 -
Oficial 2ª 1 -
Peóns 4 -
XESTIÓN    
Xefa Administración - 1
Auxiliares Administrativos 1 2
Lectores   2