• Representante dos traballadores de COSMA: Jose Luis García Hermida
  • Data da última elección: 15 de decembro do ano 2015.
  • Sindicato polo que concurriu ás eleccións sindicais: CIG.