• Representante dos traballadores de COSMA: Jose Luis García Hermida
  • Data da última elección: 17 de decembro do ano 2019.
  • Sindicato polo que concurriu ás eleccións sindicais: CIGA.